Despre noi

APT  Fălești  este  o  organizaţie  patronală,  profesională,  independentă,  non-  guvernamentală,  non-profit  şi  apolitică,  constituită  în  baza  liberei  asocieri  şi  egalităţii  în  drepturi  a  patronilor  care  îşi  desfăşoară  activitatea  raza teritorial administrativă a raionului Fălești .

APT  Fălești  a  fost  înfiinţată  2014  prin  liberul  consimţămînt  al  membrilor  fondatori.

O contribuţie majoră la crearea şi înregistrarea APT a avut Confederaţia Naţională a Patronatului din RM, care a oferit asistenţă pe toată durata acestui proces în cadrul Proiectului Dialogul social local pentru o mai  bună guvernare a pieţei muncii în RM, implementat în parteneriat şi cu suportul (Biroului pentru Activităţi cu Organizaţiile Patronale al) Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi finanţat de Guvernul Norvegiei.

Membru al APT Fălești poate fi orice agent economic din raza teritorială administrativă a raionului indiferent de forma organizatorico-juridică, care şi-a exprimat voinţă de a adera la această organizaţie.